Ooit nagedacht over ‘Visual Field advertising’?

Ooit nagedacht over ‘Visual Field advertising’?

Adverteren is een dure aangelegenheid. Of het nu gaat om producten, diensten of informatie. Je doet er waarschijnlijk alles aan om zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Of het n je gaat om het genereren van sales, brand recognition, bepaalde brand attitudes of andere cognitieve response, je heeft er waarschijnlijk alles voor over. En dus adverteert je eindeloos, evenals al die anderen. Helaas denken weinig internet marketeers na over de ‘visual fields’ die een rol spelen bij het genereren van aandacht van internetsurfers en dat is een gemiste kans. Ik zal je de wondere wereld van de ‘visual fields’ introduceren.

Internetters worden plat gebombardeerd met advertenties. Het is onmogelijk voor het menselijk brein om all die informatie te verwerken, op te slaan of er opinies over te vormen. Het gevolg daarvan is ‘banner blindness’. Internetters zijn meesters geworden in het negeren van informatie naarmate de intensiteit van ad-clutter toeneemt. En dus kan ‘visual field advertising’ een uitkomst bieden.

De meeste online marketeers nemen aan dat een online advertentie de meeste impact heeft als dit het eerste is wat internetters zien op een site. Daarom zijn zo enorm veel banners in de top van een webpagina verwerkt. Echter blijkt dat advertenties die onderaan de website gepositioneerd zijn meer aandacht trekken. Hoe komt dat nou?

Mensen hebben twee visuele velden (Visual Fields), een ‘upper visual field’ en een ‘lower visual field’. Verschillende hersendelen verwerken of de ‘upper visual field’ of de ‘lower visual field’. Het onderscheid tussen deze twee wordt bepaald door het netvlies en komt overeen met een superieur en een inferieur deel. Wat opvalt is dat advertenties die worden opgenomen door de ‘upper visual field’ worden verwerkt door het onderste gedeelte van het netvlies en vaak worden vergeten. Daarentegen worden advertenties die met de ‘lower visual field’ worden waargenomen beter opgenomen en verwerkt door de hersenen.

De verklaring hiervoor is dat de ‘upper visual field’ verantwoordelijk is voor het ondersteunen van de periferie, of anders gezegd alles wat ver weg is voor waarneming. De ‘lower visual field’ en de daaraan gekoppelde hersenonderdelen zijn bedoeld om om te gaan met percepties en manipulatie wanneer het object dichtbij is, zoals bijvoorbeeld een computerscherm.

De conclusie die op basis hiervan getrokken kan worden is in eerste instantie, dat het nuttig kan zijn na te denken over de positie van jouw advertenties (dat deed jouwwaarschijnlijk al) en dat het daarnaast het overwegen waard is om advertenties lager op de site te plaatsen zodat zij opgenomen kunnen worden door de ‘lower visual field’ hetgeen betere resultaten kan opleveren in conversies, sales, awareness, recognition en ga zo maar door. Overigens liggen hier nog kansen want het zijn vaak de goedkopere advertentiemogelijkheden.