Tips om je conversie te verhogen!

Tips om je conversie te verhogen!

Heb je eenmaal bezoekers, maar valt de conversie nog tegen, lees dan snel verder. De top 5 pagina onderdelen met de meeste invloed op conversies:

 1. Logica van de formulieren
 2. Locatie van de Call To Action
 3. Layout van het formulier
 4. Logica/complexiteit van de navigatie
 5. Inhoud van de kopregel (vaak vergeten)

Maar wat we echt moeten weten over frictie is het volgende:

 • Frictie vind niet plaats op de website, maar in het hoofd van de prospect.
 • Frictie is complexer dan simpele zaken als paginalengte, aantal velden in formulier, etcetera.
 • De meeste frictie blijft onbekend bij de marketeer of beheerder van de website (hidden fraction).

Maar wat is frictie nu echt? Dat hebben ze bij marketing experiments in een formule gegoten:

Friction = Length + Difficulty

De variabele Length is te meten. Dat is namelijk gewoon de lengte van bijvoorbeeld je formulier. Maar difficulty is veel moeilijker te meten. Difficulty is de “hidden friction” zoals ze het zelf noemen, en juist datgene wat de marketeer vaak niet kan waarnemen.

Maar gelukkig hebben ze dat bij Marketing Experiments samengevat in 6 punten waarmee je difficulty – en dus de hidden friction – kan waarnemen:

 1. Verstoord oogpad: de inhoud van de website staat niet logisch en is niet goed uitgelijnd. Mensen moeten via verschillende patronen informatie op je website bekijken, terwijl ze liever op 1 patroon (van links naar rechts, van onder naar beneden) op een chronologische wijze informatie tot zich nemen. Oftewel de gedachte: “wat staat waar!?!?”.
 2. Diverse doelen: stel op je pagina slechts 1 doel. Meerdere doelen zal leiden tot minder conversies. Echt war!
 3. Verkeerd aanbod: een propositie die er niet toe doet, of niet voldoende waardevol is voor jouw klant, zal er voor zorgen dat de klant niet converteert.
 4. Afleidende multimedia: video's die er niet toe doen, banners die er niet toe doen, afbeeldingen of andere grafische elementen die er niet toe doen. Verwijder ze gewoon! Zelfs in de Header van je website. Bedenk wat je doel is, en welke informatie je daarvoor moet aanbieden.
 5. Niet overeenstemmende kleuren: te veel verschillende kleuren zorgen er voor dat de bezoeker niet weet waar hij het zoeken moet. Kleuren gebruik je altijd en alleen om aandacht te sturen (of een ander doel te dienen). Gebruik kleuren dus spaarzaam!
 6. Ongeorganiseerde inhoud: organiseer inhoud op je pagina zo, dat het eenvoudig op te nemen is.

Verder komt Marketing Experiments nog met het volgende rijtje waarop elke pagina een antwoord zou moeten geven:

 • Waar ben ik?
 • Wat kan ik hier doen?
 • Waarom zou ik dat doen?

Dat geldt ook in bovenstaande volgorde: eerst wil je weten waar je bent, daarna pas wat je er kunt doen en als laatste waarom je het zou doen.